Markten

Verschillende industrietakken

Verschillende industrietakken kunnen hun producten niet afleveren, zonder gebruik te maken van vacuum. Zo heeft de Cryo-industrie het vacuum nodig als isolatiemedium, en kan een elektronenmicroscoop niet werken, zonder dat de preparaten in een vacuumruimte worden geïntroduceerd . Deze grote variëteit aan toepassingen maakt de vacuumtechnologie een uiterst boeiend vakgebied, waarbij de kennis van Demaco ten volle wordt benut.